Nivon cursus Geschiedenis en toekomst van de arbeidersbeweging

Geschiedenis en toekomst van de Arbeidersbeweging was de titel van een vierdelige cursus, die ten behoeve van het vormings- en scholingswerk van het Nivon geschreven was door de linkse prof. dr. Theo van Tijn –  hoogleraar sociale geschiedenis in Utrecht – en die in 1980-1981 in veel afdelingen en federaties werd gehouden.

In de naoorlogse jaren was het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO) steeds meer een gewone instelling voor volksontwikkeling geworden en omgedoopt tot NIVON (Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk). Maar in de jaren 70 werd het NIVON zich veel meer bewust van zijn rode wortels en deze cursus was daar een kenmerkende uiting van.

De serie kent vier hoofdthema’s: deel 1 Emancipatie en verzuiling, deel 2 Industrialisatie en vakbonden, deel 3 Oorlog en crisis, deel 4 Opbouw en ontzuiling. De thema’s werden door de deelnemers aan de cursus uitvoerig bediscussieerd en toegelicht door de begeleiders, vaak ook professionele historici met sympathie voor de arbeidersbeweging.

De bijbehorende boekjes 1 t/m 4 zijn uitgegeven in 1979-1980 en te vinden in de boekenlijst onder nr 0001 t/m 0004.

Deze tekst is geschreven door Henk Michielse. Hij was in 1980 net gepromoveerd op de “Geschiedenis van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling tot 1940” en was één van de begeleiders van de cursus voor de federatie Gooi Noord van het NIVON.