Weg naar welzijn Nivon film 1964

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nivon (Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk) werd door de VARA een film op televisie uitgezonden op 11 november 1964. Van deze film bestaat een 16 mm film exemplaar naast een DVD versie uitgegeven door Beeld en Geluid in de serie “Parels uit het archief”.

Samenvatting van de inhoud van de film/DVD

“Weg naar welzijn” Jef Last

Gedurende de eerste vijf minuten bespreekt Jef Last de ontstaansgeschiedenis van het Instituut voor ArbeidersOntwikkeling (IvAO, voorloper van het Nivon) in de context van de tijd (jaren 20) en de periode direct daarna.

Beelden van het drie jaarlijkse Nivon congres in 1964 (Tivoli, Utrecht) bevatten de toespraken van Kees de Boer (landelijk voorzitter vanaf de heroprichting van het IvAO na de oorlog tot 1959) die o.a. vertelt over het aantal Natuurvriendenhuizen vlak voor en vlak na de oorlog en

“Weg naar welzijn” Kees de Boer

Dr. A. C. J. de Vrankrijker (landelijk voorzitter van 1959 – 1973) die de recentere ontwikkelingen van dat moment binnen de vereniging bespreekt inclusief de noodzakelijke vernieuwing en veranderingen zoals van IvAO naar Nivon.

“Weg naar welzijn” Dr. A. C. J. de Vrankrijker

De heer Hofsteede, oprichter van Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, schetst de aanloopperiode voor de oprichting van dit eerste Nederlandse Natuurvriendenhuis. Een huiswacht licht de laagdrempeligheid van natuurvriendenhuizen toe en de gang van zaken zoals het gezamenlijk doen van corvee door de gasten.

Nol Gregoor interviewt Dr. W. Drees (op dat moment minister van staat) over het IvAO en het Nivon.

Verschillende beelden van het Nivon jongerenwerk worden getoond met o.a. interviews met Marijke Ponte (voorzitter van het Nivon jongeren congres in oktober 1964),

“Weg naar welzijn” Marijke Ponte

Albert van der Weij (landelijk secretaris Nivon Jongerenwerk op dat moment) en enkele deelnemers, naast voor zich sprekende volksdans-, stijldans-, muziek- en cabaretfragmenten.

“Weg naar welzijn” Albert van der Weij

De film eindigt met de toespraak van Prof. Dr. H. Brugmans die landelijk voorzitter van het IvAO was van 1935 tot medio 1940. Zijn slotzin “In 1974 zullen wij vaststellen hoever wij gevorderd zijn op deze weg naar welzijn” verklaart de titel van deze film.

De werkgroep beschikt over een digitale kopie van de film. Vanwege de auteursrechten kunnen we de film helaas niet via  de site beschikbaar stellen. Voor persoonlijk gebruik kun je een kopie bij de werkgroep aanvragen

Maart 2020