Stuwing

Ten behoeve van de kadervorming binnen het IvAO en later het Nivon werd in de periode 1951-1978 een kaderblad uitgegeven genaamd Stuwing. Het aantal verschenen nummers varieerde sterk van 6 tot zelfs 11 per jaar

Hiervan is bij het IISG een redelijk volledige serie aanwezig.

Ook de Werkgroep heeft hiervan een vrij complete set die op afspraak (via het contactformulier) te raadplegen is in de Bosbeek.