Archief bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Nivon archief is ondergebracht bij het IISG in Amsterdam. Door de Werkgroep Nivon Historie is met name gewerkt aan het archief met betrekking tot de periode na WOII. Dat wil zeggen dat het archief betrekking heeft op het IvAO van 1947 tot 1960 en op het Nivon vanaf 1960. Stukken van voor de oorlog zijn schaars. Voor die periode verwijzen we naar de archieven van het NVV en de SDAP die eveneens zijn ondergebracht bij het IISG. Een belangrijke informatiebron voor de vooroorlogse periode vormt het proefschrift van Henk Michielse (korte biografie, Kring Alumni Andragologie Amsterdam,  2007) die daarvoor inderdaad andere archieven zoals die van het NVV en de SDAP heeft benut.

Het Nivon archief is te vinden bij het IISG .

Een apart archief werd gevormd met betrekking tot de Nivon Jongeren, te vinden  bij het IISG.

Beide genoemde archieven bestaan uit papieren versies tot (en met) uiterlijk 2011. Na die tijd zal de archiefvorming uitsluitend digitaal worden uitgevoerd.

Diverse links