IvAO venster (1924-1959) in Canon Sociaal Werk

Marijke de Vrankrijker

februari 2022

 In de Canon Sociaal Werk is een venster opgenomen over het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO, voorloper van het Nivon) geschreven door Henk Michielse. Hij begint de tekst met de passage:

” Toen sinds eind 19e eeuw de progressief-liberale volksverheffers een hele reeks voornamelijk educatieve initiatieven hadden genomen om de ‘Sociale Quaestie’ aan te pakken, samen te vatten onder het begrip ‘volksontwikkeling’ kwam de opkomende sociaaldemocratische arbeidersbeweging voor de vraag te staan: wat moeten wij daarmee? Accepteren of verwerpen?”    

In zeer beknopte vorm schetst Michielse de ontwikkelingen die hebben geleid tot de oprichting in 1924 van het IvAO, met de nadruk op “arbeidersontwikkeling” in tegenstelling tot de “burgerlijke volksontwikkeling”. Vervolgens gaat hij in op de start van arbeidersavondscholen, kaderscholing, de fusie met de Nederlandse Arbeiders Reisvereniging (NARV), oprichting van Natuurvriendenhuizen en heroprichting van het IvAO na WOII. Dit laatste op een andere basis dan voor de oorlog en onder voorzitterschap van Kees de Boer.

Tot slot wordt ingegaan op de evolutie van het IvAO als socialistische arbeidersontwikkeling tot volksontwikkeling op sociaal-democratische grondslag met de nieuwe naam NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk). Daartoe werd besloten op het congres in 1959 onder voorzitterschap van Ad de Vrankrijker.

Aan het eind van het stuk worden twee korte filmpjes getoond over het overnachten in Nederlandse Natuurvriendenhuizen. Aan het woord komen o.a. Harm Edens (bekend van TV) en Nivonner Marieke Siesling.

Het geheel wordt geïllustreerd met afbeeldingen van fraaie oude posters.  De moeite van het bekijken waard.

1924 Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1959)