Dit zijn de laatste toevoegingen aan de lijst met gratis boeken.

November 2021

Klik hier voor het overzicht van boeken in de aanbieding

Adama van Scheltema, ,Verzamelde gedichten, z.j.

Beversluis. M. , Liederen van den Arbeid, 1930

Boekman, E., Koos Vorrink e.a., Ir. J.W. Albarda, een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid, 1938
Joop den Uyl 1919-1987 (brochure met artikelen over den Uyl met achterin het programma van zijn uitvaartdienst) , 987

Jacobs, J. W.,  Vogels van mei, 1925

Troelstra, D. , Meigave van het proletariaat, 1922

Uyl, L. den Uyl,  Ik ben wel gek, maar niet goed, 1987

Velden, Van der,  , Het eeuwige vuur, 1933

Vos, M. W.,  Opgang, 1925

Het Vrij Nederland liedboek, 1960