De Toorts

De Toorts

De Toorts is vanaf het prille begin (eerste nummer in 1925) door het IvAO uitgegeven, aanvankelijk als maandblad voor leden van het IvAO en door het Nivon voortgezet. Momenteel verschijnend als Nivon kwartaalblad. De titel “Toorts” is helaas gebruikt voor diverse bladen zodat het zoek-resultaat bijvoorbeeld binnen het IISG bestand verschillende soorten Toorts oplevert. In ons geval bedoelen we louter de Toorts als landelijk verschijnend periodiek van het IvAO en later het Nivon.

De serie is vrijwel compleet aanwezig in het IISG bestand. Onze Toorts is het langst bestaande Nederlandstalige blad en daar mogen we best trots op zijn.

Ook de Werkgroep Nivon Historie heeft een vrij complete set van de Toorts in de eigen collectie, die op afspraak te raadplegen is via het contactformulier.

IvAO ontwerp Toorts Fre Cohen

Er gaat gewerkt worden aan het digitaliseren van de Toorts voor zover die niet of niet meer digitaal beschikbaar is. Mogelijk wordt het resultaat daarvan t.z.t. beschikbaar gesteld via deze website met inachtneming van auteurs- en beeldrechten door bijvoorbeeld alleen de voorkanten en de inhoudsopgaven beschikbaar te stellen. De tekst van meer recente nummers zijn reeds digitaal beschikbaar, zie nivon.nl/toorts .