Introductie rubriek Accommodaties

Krikkenhaar

In deze rubriek laten wij zien welke informatie waar te vinden is met betrekking tot de geschiedenis van Nederlandse Natuurvriendenhuizen en Nivon Kampeerterreinen (de “accommodaties”). Ook bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Stichting tot Exploitatie, Onderhoud en Beheer van Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen in Nederland (kortweg de Stichting) vallen hieronder. Relevante collecties op dit gebied zijn:

Collecties bij het IISG:

Eigen collectie Werkgroep Nivon Historie:

Artikelen:

Bezoekers van deze website worden van harte uitgenodigd melding te maken van andere interessante bronnen op het gebied van de geschiedenis van (individuele) Nederlandse Natuurvriendenhuizen, Nivon kampeerterreinen en de Stichting via het contactformulier.

Collecties bij het IISG

Bij het Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam zijn diverse Nivon collecties ondergebracht die historische informatie bevatten over  Natuurvriendenhuizen, Nivon kampeerterreinen en de Stichting tot Exploitatie, Onderhoud en Beheer van Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen in Nederland (kortweg de Stichting genoemd). 

Jaarverslagen van de Stichting

Een belangrijke bron van historische informatie op dit gebied is te vinden in de jaarverslagen van de  Stichting. Deze zijn te vinden bij het IISG (zie link)

Ook de Werkgroep heeft een serie jaarverslagen in de eigen collectie, zij het iets minder compleet.

Archief Nivon 

Het Nivon archief bij het IISG (ARCH00926) bevat onder de inventarisnummers 165 t/m 195 o.a.  stukken met betrekking tot: de Stichting (oprichtingsakte, reglement, vergaderstukken, beleidsstukken), algemene brochures over de Natuurvriendenhuizen,  bouwtekeningen en brochures van individuele Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen, stukken van commissies en het samenwerkingsverband, het kaderblad Kontakt, diverse rapporten.

Ook op dit gebied heeft de Werkgroep een eigen collectie die minder compleet is dan die bij het IISG is ondergebracht.

Kontakt

Het blad “Kontakt” was het Kontaktorgaan voor betrokkenen bij de Stichtingen Natuurvriendenhuizen en Morgenrood. Het heeft voor zover bekend bestaan vanaf 1973 . Met ingang van januari 1979 is de inhoud van dit blad opgegaan in de Toorts met betrekking tot huizennieuws. Bij het IISG is hiervan een beperkte serie aanwezig en te vinden. zie link.

De Werkgroep heeft diverse nummers in bezit en zal die zo nodig toevoegen aan de collectie bij het IISG.

Nivon leden die exemplaren van deze periodiek in bezit hebben of tegenkomen in de nalatenschap van familieleden worden van harte uitgenodigd zich tot de Werkgroep te richten via het contactformulier. 

Archief Nivon Jongeren

Ons Honk in Lage Vuursche was voor WOII het tweede Natuurviendenhuis in Nederland. Kees de Boer noemde het in de Nivon film van 1964  (zie elders) “een voormalig varkens paradijs”. Ons Honk werd in de jaren zestig bestemd tot thuisbasis voor het Nivon jongerenwerk, waaraan in het jaar 2000 door de verkoop ervan een einde kwam.

In het Archief Nivon Jongeren is derhalve een flinke voorraad informatie met betrekking tot Ons Honk onder de titel “Stichting lage Vuursche“’ opgenomen. Het betreft daar onder de inventaris nummer 70 t/m 77  stukken zoals: stichtingsakte, juridische stukken, huurovereenkomst (1968-2010); statuten en beleid 1971-1996; financiële stukken 1977-1994; bestuur 1965 – 2001; overleg met het Centraal Jeugd en Jongeren bestuur 1976-1993; beheer 1991-1995; stukken betreffende het voortbestaan van Ons Honk 1965-2001.

In het lente 2020 nummer van de Toorts (91e jaargang No 2 februari 2020, pagina 10-11)  wordt verslag gedaan van een Ons Honk reunie op 14-15 december 2019.  Bij dit artikel Van Sjoerd Kemeling  staan leuke oude en nieuwe foto’s uit het Archief van Nivon Jongeren.

Eigen collectie Werkgroep Nivon Historie

De Werkgroep Nivon Historie streeft ernaar om de collecties met betrekking tot de geschiedenis van het Nivon inclusief het IvAO bij het IISG zo compleet mogelijk te maken.  De eigen collectie bestaat deels uit exemplaren van stukken die reeds bij het IISG zijn opgenomen en deels uit stukken die nog uitgezocht moeten worden.    

Ansichten Natuurvriendenhuizen en Nivon kampeerterreinen

Zie de pagina ansichten

Audio-visueel materiaal

Er is nog een kast vol audio-visueel materiaal waar de Werkgroep nog niet aan toe is gekomen. Daarbij gaat het om foto’s, dia’s, films, video’s, cd’s, dvd’s, cassettebandjes, (glas)negatieven, enz. Hieronder bevinden zich exemplaren die betrekking hebben op Natuurvriendenhuizen en Nivon kampeerterreinen. Hier is nog een schone taak weggelegd voor de Werkgroep in de zin van ordenen, beschrijven, digitaliseren en aanbieden aan het IISG.

Begonnen zal worden met het digitaliseren en beschrijven van de foto’s (en albums) in eigen bezit.  Zie link:  Foto archief.

Boekenlijst

Ook in de boekenlijst  zijn diverse titels te vinden die betrekking hebben op de geschiedenis van de Natuurvriendenhuizen, een individueel huis/kampeerterrein of het Natuurvriendenwerk in het algemeen. Zie bijvoorbeeld: 069 Allardsoog, 245 Hunehuis, 365 Hunehuis, 380 Grutto, 396 Kleine Rug, 327/229/373/403/404 algemeen huizenwerk.

Artikelen

In de “Rubriek Accomodaties” gaat het om vermelding van artikelen (in de Toorts of elders) die informatie bevatten over de geschiedenis van Natuurvriendenhuizen of Nivon kampeerterreinen in het algemeen en/of individuele huizen of terreinen. Uiteraard horen artikelen die  het werk van de overkoepelende Stichting betreffen hier ook onder.

Korte geschiedenis van Natuurvriendenhuizen en Nivon kampeerterreinen

Sjoerd Kemeling en Jolanda Denekamp schreven een artikel in het Winternummer 2018-2019 van de Toorts, op blz. 12-14,  onder de titel “Van boer Allard tot rode politici”. Zie link.

De L. M. Hermanshoeve in Meddo

Een uitgebreid artikel van de hand van Sjoerd Kemeling is hier te vinden. Dit stuk werd eerder gepubliceerd in het blad “Museumnieuws, Uitgave van de Vereniging Het Museum te Winterswijk” in maart 2017. Een korte versie hiervan stond bovendien in de zomer editie van de Toorts in 2017.

Het oude ABK-huis in Bennekom

Hierover schreven Sjoerd Kemeling en Jolanda Denekamp een artikel voor het zomer nummer 2018 van de Toorts (pag. 21) onder titel “Met Pinksteren naar het ABK-huis”. Dit artikel vind je hier op onze site, inclusief een korte levensbeschrijving van naamgever Asser Benjamin Kleerekoper (ABK). Zijn naam is tegenwoordig verbonden aan het ABK-huis bij Eerbeek.

Overige artikelen

Dit onderdeel is nog in voorbereiding