Boeken in de aanbieding

Werkgroep Nivon Historie, november 2021

Stuart Butterfields/CC-BY-2.0

Met een zekere regelmaat krijgt de Werkgroep Nivon Historie boeken aangeboden. Deze zijn afkomstig van Nivon leden die hun boekenkast opruimden of die afkomstig zijn uit de nalatenschap van een overleden Nivon-lid. De betreffende boeken hebben alle een “rode” signatuur. De Werkgroep bekijkt de aangeboden boeken en vraagt allereerst of de bibliotheek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam geïnteresseerd is. Vervolgens bekijken we of in de lijst boeken voorkomen die relevant zijn voor de eigen collectie. Tenslotte blijft een lijst over van boeken die weliswaar interessant zijn, maar die we niet in de genoemde collecties opnemen.

Mogelijk zijn er bezoekers van deze website die interesse in deze boeken hebben. Hieronder treft U de lijst van boeken aan die gratis beschikbaar zijn. Klik hier voor de laatste toevoeging aan deze lijst.

Maak uw belangstelling kenbaar via ons contactformulier. Na melding overleggen we hoe het betreffende boek de nieuwe eigenaar het makkelijkste kan bereiken (afhalen, opsturen, enz).


november 2021

Gratis beschikbare boeken


Adama van Scheltema, Verzamelde gedichten, z.j.

Adler, Politieke of sociale demokratie, 1928

Arsjinof, P., (Vert. H. Eikeboom) Geschiedenis der Machno-beweging 1918- 1921. Amsterdam: Anarchistische Uitgeverij “De Boemerang” der S.A.A., 1935.

Bakker, K. de, De vijftig boekenweek-geschenken 1932 – 1985. Amsterdam, 1985

Berger, Van armenzorg tot werklozenzorg, 1936

Berkman, A., Het sociaal- anarchisme. Amsterdam: Vereniging Anarchistische Uitgeverij, 1935.

Beversluis. M. , Liederen van den Arbeid, 1930

Boekman, E., Koos Vorrink e.a., Ir. J.W. Albarda, een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid, 1938
Joop den Uyl 1919-1987 (brochure met artikelen over den Uyl met achterin het programma van zijn uitvaartdienst) , 987

Bolkestein, Socialistische politiek en socialistische opstandigheid, 1934

Boon, K. G. e.a., Het Boek van de Arbeid. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1957.

Borrie, G.W.B., Pieter Lodewijk Tak (1848- 1907), Journalist en politicus. Sociaal- historische Studiën dl. 6. Assen: van Gorcum & Comp. b.v., 1973.

Buddingh, C., Prisma citatenboek. Antwerpen, zj

Constandse, A. L., Michael Bakoenin, Russisch rebel. Amsterdam: Uitgeverij Holdert & Co. 1948.

Cornelissen, I., G. Harmsen & R. de Jong, De taaie rooie rakkers, een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen. Utrecht: Ambo-Boeken, 1965.

Costa, W. et al, Kleine postkroniek van Amsterdam tot het begin van de 20ste eeuw. Amsterdam, 1967

Ancona, H. d’. e.a., Ministerraad 1989, Het derde kabinet- Den Uyl vergadert. Amsterdam: Van Gennep,1979.

Dalton, De geldmiddelen der overheid, 1934

Gruyter, de, Mac Donald en de Labour Party, 1924

Domela Nieuwenhuis, F. (red.), Een vijf-en-twintigjarige Veldtocht tegen het Kapitalisme  (Een bloemlezing uit 25 jaargangen “Recht voor Allen” en “Vrije Socialist), dl. 1. Amsterdam: L. de Boer, 1904.

Elout , Onze politieke partijen,              z.j.

Emeis  jr, M., Brand in Mokum.  Amsterdam, 1974?

Faas, H., God, Nederland en de franje, Necrologie van het Nederlandse partijwezen. Utrecht/Antwerpen: A. W. Bruna & Zoon,1967.

Fahrenfort, J. e.a., Oproer in Amsterdam (juni 66). Amsterdam, zj

Ford , Heden en morgen, 1922

Het Vrij Nederland liedboek, 1960

Hoekstra, H. G. et al, Fotoboek van het verzet 1940-1945. Amsterdam, 1965

Ijzerman, De geboortetijd van het moderne kapitalisme, 1927

Ijzerman, Het moderne kapitalisme, 1930

Veld, In ’t , De inrichtingen van onze staat dl. 1 en 2, 1934

Jacobs, J. W., Vogels van mei, 1925

Kautsky, De weg van de macht, 1909

Kautsky, Terrorisme en communisme, 1919

Ketner, Goed en slecht, 1933

Kortenhorst, Praeadvies over ondernemersvereenigingen, 1917

Kuitenbrouwer, J., Turbotaal. Amsterdam, 1988

Künkel, Opvoeding tot persoonlijkheid, 1935

Kurzweil, E., Bibliotheek van de misleiding. Amsterdam, 2001

Lammers, De vakbeweging en haar problemen, 1935

Ligt, B. de, De Antimilitaristen en hun strijdwijzen. Den Haag: Brochuren-depot I.A.M.V., 1921.

Lucardie, P. & G. Voerman (red.), Van de straat naar de staat? Groenlinks 1990- 2010. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2010.

Lynx, J. J., De pen is machtiger. Geschiedenis van den oorlog in caricatuur. Amsterdam, 1947

Macrone, M., Potjeslatijn, Utrecht. 1993

Marx (Borchardt), Het kapitaal, 1934

McLellan, D., (vert. H. Kraan), Marx’ leven en werk. Amsterdam: Van Gennep, 1975.

Mok, Arbeidsrecht, 1936

Muckle, Socialistische denkers , 1924

Olie Jacobsz, J. et al, Amsterdam in de tweede helft der 19e eeuw. Amsterdam, 1960

Olie, J., Amsterdam gefotografeerd 1860- 1905. Amsterdam, 1973

Philippa, M., Woord, ik bemin je. Amsterdam, 1992

Puchinger, G., Colijn. Kampen, 1960?

Puchinger, G., Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw. Amsterdam: Sijthoff, 1984.

Sanders, E, Woorden van de duivel. zp, 1993

Schatz, H., Lik op stuk (dialect). Den Haag, 1987

Schoettler, Wereldgeschiedenis in een lesuur, 1921

Schouten, M., De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam: Van Gennep, 1976.

Schröder, P., Van aalmoes tot zwijntjesjager. Baarn, 1980

Sluyser, M., Voordat ik het vergeet. Utrecht, 1957

Smedts, M., Den vaderland getrouwe. Amsterdam, 1962

Winkel – van Hall te, , Wilhelmina Drucker,              z.j.

Ter Laan, K., Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Den Haag, 1967

Thijn, E. van, Retour Den Haag, Dagboek van een minister. Amsterdam: Van Gennep, 1994.

Tinbergen, De Konjunktuur, 1933

Troelstra, D., Meigave van het proletariaat, 1922

Troelstra, De sociaal demokratie na de oorlog, 1921

Troelstra, De wereldoorlog en de sociaaldemokratie, 1915

Troelstra, Gedenkschriften (4 delen), 1930

Uyl, L. den, Ik ben wel gek, maar niet goed, 1987

van Hinte, De Nederlandsche Bond van personeel in overheidsdienst, 1926

Velden, Van der, Het eeuwige vuur, 1933

Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed dl. 1 en 2, 1926

Vliegen, Het kapitalisme in nederland, 1908

von Schmid, Hoofdlijnen der sociologie , 1937

Vos, M. W., Opgang, 1925

Vries, J. de, D. Verhaar e.a.,Tot de strijd ons geschaard: Beeldverhaal over het communisme in Nederland. Amsterdam: Pegasus, 1979.

Weckerlé, Mensch en machine, 1926

Wells, H.G. Arbeid, welvaart en geluk der menschheid. Amsterdam: V.A.U., z.j. (2 ex.).

Wibaut, Economisch Sovjet Rusland, 1931

Wibaut, Toezicht op trusts en kartels, 1928

Wibaut, Trusts en kartels, 1903

Wilbrandt, Karl Marx, 1933

Winkler, De grote ontmoeting van Christendom en Socialisme, 1937

Winkler, J., In godsnaam. Amsterdam, 1960

Zwan, P. vd. et al., Had je me maar, Amsterdams straatleven. Amsterdam, 1979