Gebruik van deze website
Deze site wordt onderhouden door vrijwilligers van Het Nivon.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Het Nivon (samen met haar vrijwilligers) doet haar best om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. Zij maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden.
Het Nivon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Eigendoms- en auteursrechten
De (intellectuele) eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website berusten bij het Nivon, tenzij expliciet anders aangegeven. Gebruik van de informatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan, tenzij expliciet anders aangegeven. Gebruik van de informatie moet altijd gepaard gaan met bronvermelding

Gebruik van de informatie
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot de informatie (foto’s, film, documenten, etc.) op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Zie de pagina “Werkgroep