Introductie rubriek Vereniging

In deze rubriek “Vereniging” binnen de website Nivon Historie zijn stukken te vinden die betrekking hebben op de geschiedenis van de vereniging, dus het Nivon inclusief voorganger IvAO. Het gaat hierbij om stukken die de totale geschiedenis beschrijven maar ook artikelen die bepaalde delen ervan, speciale  onderwerpen, markante personen, enz beschrijven.

Zie voor een nadere beschrijving van de geschiedenis van de vereniging de hoofdstukken in de kolom hiernaast.