Asser Benjamin Kleerekoper

Beide ABK-huizen, het oude en het nieuwe, hebben hun naam te danken aan Asser Benjamin Kleerekoper (1880-1943), zoon van een rabbijn, journalist en sociaaldemocratisch politicus. Hij werd in het dagelijks leven ABK genoemd. ABK was Tweede Kamerlid, Statenlid en raadslid, beschikte over een buitengewone welsprekendheid met veel humor en werd niet geremd door bescheidenheid. Hij schreef in ‘Het Volk’ zijn ‘Oproerige Krabbels’. ABK was groot pleitbezorger van kunst en volksontwikkeling. Zijn laatste Krabbel was van 10 mei 1940 en ging over ‘verdraagzaamheid’.

Asser Benjamin Kleerekoper spreekt in 1918 – vanaf een verrijdbaar spreekgestoelte- een grote menigte in Amsterdam toe tijdens een demonstratie voor een betere regeling van de levensmiddelendistributie tijdens Wereldoorlog I.