Introductie rubriek Archief

Het archief van het Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) is voor een groot deel ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Bij dit instituut zijn meerdere aanverwante archieven ondergebracht zoals die van de SDAP, PVDA, NVV, AJC en zelfs van Marx.

Ook stukken van voorganger Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO) zijn te vinden bij het IISG, zij het mondjesmaat. Bij het begin van WO II is veel vernietigd uit voorzorg en veiligheid. In de archieven van het NVV en de SDAP zijn wel nog stukken te vinden. H. C. M. (Henk) Michielse maakte er gebruik van bij het opstellen van zijn proefschrift  Socialistiese vorming (Nijmegen, 1980). Hierin is een uitstekend beeld gegeven over het IvAO van voor de oorlog.

Het archief Cornelis (Kees) de Boer is momenteel in bewerking. Kees was voorzitter van het IvAO van vlak na de oorlog tot 1959. In zijn archief zijn oudere stukken te vinden, zoals die met betrekking tot de fusie van het IvAO met de Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging (NARV) in 1929.

Februari 2020

Archieven van afdelingen, Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen

In het Nivon archief dat is ondergebracht bij het Internationaal instituut voor Sociale geschiedenis (IISG) is geen plaats voor archieven van Nivon afdelingen en individuele Natuurvriendenhuizen. Ook de Werkgroep Nivon Historie heeft daar geen mogelijkheden voor. Als een Nivon afdeling of de organisatie rond een bepaald Natuurvriendenhuis mogelijkheden zoekt voor het afstoten van het eigen archief, dan raden wij aan om contact te zoeken met een voor de hand liggende instelling zoals een stads-, streek- of provinciaal archief.

Er zijn al enkele voorbeelden waar dit tot positieve resultaten heeft geleid, zoals bijvoorbeeld de federatie Amsterdam, de afdeling Hengelo, een paar afdelingen in Westfriesland, de afdeling Arnhem (link?) en de Nivon Jongeren afdeling Wolvega.

Om het werk in deze richting wat te vergemakkelijken heeft de Werkgroep Nivon Historie een aanbevolen werkwijze  opgesteld.