Proefschrift Henk Michielse

H.C.M. Michielse, Socialistiese vorming; het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900. SUN, Nijmegen, 1980.

Het proefschrift van Henk Michielse (korte biografie, Kring Alumni Andragologie Amsterdam,  2007) bevat een gedegen beschrijving van de vooroorlogse geschiedenis van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO). Deze geschiedenis wordt geanalyseerd vanuit de theorie van de socialistische arbeidersvorming en de ontwikkeling van de sociaal-democratie in de periode 1900-1940.

Het boek bevat tevens een katern met historische foto’s waarvan de meeste in zwart-wit, een uitgebreide literatuurlijst, een handig personenregister en diverse bijlagen met interessante informatie over aantallen leden, afdelingen, activiteiten en cursussen, namen van voorzitters en bestuursleden (CB en DB) inclusief hun zittingsperiode.

Een exemplaar van het boek is in te zien bij de Werkgroep Nivon Historie (via contactformulier) en in de bibliotheek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam (zie hier ). Het boek is nog regelmatig te koop via tweedehands boekhandelaren.