NARV – Natuurvrienden in wording

In Nederland bestaan op dit moment 13 Natuurvriendenhuizen die eigendom zijn van het Nivon. Hoe en wanneer kwam men eigenlijk op het idee om dergelijke huizen te  stichten?

Het antwoord op deze vraag ligt in het verre verleden toen op 1 oktober 1929 de fusie plaatsvond tussen de Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging “De Natuurvrienden” (NARV) en het Instituut voor Arbeiders  Ontwikkeling(IVAO).

Lees hier verder over de Natuurvrienden in wording